سرور گرامی در این بخش پاسخ سئوالات متداول را می توانید مشاهده فرمائید که شاید پاسخ سئوال شما نیز در این سئوال و جواب ها موجود باشد همچنین مراجعه به توضیح مسائل مرجع شما که در این سایت موجود می باشد می تواند راه گشای پاسخ سئوال شما باشد ، در صورتیکه نیاز به اطلاعات بیشتر دارید لطفا از طریق آدرس info@namazgozar.com پیام خود را توسط پست الکترونیکی ارسال و جواب را در اسرع وقت دریافت نمائید.


لیست سئوالات این بخش

  • پایگاه نمازگزار چگونه فعالیت می کند ؟
  • نماز استیجاری ، نماز قضا پدر و مادر چیست ؟
  • نحوه پیگیری اجرای نماز استیجاری در سایت نمازگزار چگونه است ؟
  • درصورتیکه در مورد مقدار نماز قضا پدر و مادر شک داشته باشیم ؟
  • نظارت بر اجرای نماز استیجاری توسط پایگاه نمازگزار چگونه است ؟
  • پس از سفارش نماز قضا پدر یا مادر به پایگاه نمازگزار مسئولیت آن از عهده ما برداشته می شود؟
  • نماز های قضا توسط افراد اجیر شده با چه کیفیتی انجام می شود ؟
  • برای چه افرادی می توانیم سفارش انجام نماز قضا بدهیم ؟


پایگاه نمازگزار چگونه فعالیت می کند ؟


پایگاه نمازگزار متولی اجرای نماز های قضا سفارش داده شده بصورت: 1- گرفتن اجیر دارای صلاحیت که نماز را بدرستی بخواند 2- نظارت بر اجرا کامل نماز های قضا می باشد.

نماز استیجاری ، نماز قضا پدر و مادر چیست ؟


نماز استیجاری یا نماز قضا پدر ، نمازی است که پس از فوت پدر یا بنا بر احتیاط مادر به میزان نماز هایی که توسط ایشان قضا شده است بر عهده پسر بزرگ می باشد که یا خود باید به جا بیاورد یا برای انجام آنها فردی را اجیر بگیرد.

نحوه پیگیری اجرای نماز استیجاری در سایت نمازگزار چگونه است ؟


پس از ثبت سفارش شماره پیگیری در اختیار سفارش دهنده قرار می گیرد که با وارد کردن این شماره پیگیری در بخش پیگیری سفارش می تواند از مدت زمان اجرا شده نماز های سفارش داده شده مطلع شود.

درصورتیکه در مورد مقدار نماز قضا پدر و مادر شک داشته باشیم ؟


اگر پسر بزرگ بداند که پدر یا مادر نماز قضا داشته اند ولی در مورد انجام آنها شک داشته باشد واجب است که قضا بگیرد ، بهتر است در همین سایت به توضیح مسائل مرجع خود مراجعه نمائید.

نظارت بر اجرای نماز استیجاری توسط پایگاه نمازگزار چگونه است ؟


پایگاه نمازگزار با در نظر گرفتن شرایط تعیین شده برای اجیر از جمله اجرای صحیح نماز افراد را انتخاب نموده و بصورت مرتب بر خواندن نماز های قضا نظارت و پیگیری دارد.

پس از سفارش نماز قضا پدر یا مادر به پایگاه نمازگزار مسئولیت آن از عهده ما برداشته می شود؟


پس از سفارش نماز قضا مسئولیت اجرای آن به عهده پایگاه نمازگزار خواهد بود و پس از اتمام نماز های قضا توسط اجیر تکلیف از پسر بزرگ برداشته می شود. بهتر است در همین سایت به توضیح مسائل مرجع خود مراجعه نمائید.

نماز های قضا توسط افراد اجیر شده با چه کیفیتی انجام می شود ؟


نماز های قضا توسط افراد اجیر شده با توجه به مسائل شرعی ذکر شده و رعایت آنها صورت می گیرد و در سایر موارد که تعیین نشده است فرد اجیر شده به تکلیف خود عمل می کند.

برای چه افرادی می توانیم سفارش انجام نماز قضا بدهیم ؟


انجام نماز قضا توسط فرد دیگری که اجیر می شود برای افرادی که در قید حیات هستند صحیح نمی باشد و اجیر گرفتن برای نماز قضا پدر و بنا بر احتیاط مادر که به رحمت ایزدی پیوسته اند توسط پسر بزرگ قابل انجام است. بهتر است در همین سایت به توضیح مسائل مرجع خود مراجعه نمائید.